Jeroen Meyer (EXPERT 3)


InstructeurJeroen Meyer

Jeroen kwam in 2006 in aanraking met Krav Maga bij Defensivetactics in Lelystad. Daarvoor heeft hij diverse vecht- c.q. zelfverdedigingsporten beoefend zoals Pencak Silat, Karate en Aikido. Jeroen, die in het dagelijks leven voor de Nederlandse overheid werkt en zich bezighoudt met leefbaarheid en veiligheid merkte dat Krav Maga tijdens zijn werk het meest praktisch was. Krav Maga is makkelijk aan te leren maar om te kunnen verdedigen tegen realistische aanvallen dient in de training de realiteit te worden nagebootst. Tevens dient er intensief te worden getraind. Hierbij worden de (on)mogelijkheden per individu niet uit het oog verloren. Verdedigen tegen allerlei soorten aanvallen zowel gewapend, ongewapend, staand, op de grond en het verdedigen tegen meerdere aanvallers maakt het Krav Maga zo veelzijdig. Ook het feit dat er geleerd wordt om een gevaarlijke situaties te onderkennen en deze situaties uit de weg te gaan spreekt Jeroen aan. Begin 2010 deed zich de kans voor om als instructeur te starten bij Defensivetactics. Na een intensive opleiding in zowel Duitsland en Nederland is hij in mei 2010 gestart met lesgeven samen met de lead instructor van Defensivetactics, Bo van Velzen, die hem verder de kneepjes van het vak heeft bijgebracht. Fysieke mentale weerbaarheid voor zoveel mogelijk mensen heeft Jeroen als zijn doel gesteld. Om dit doel te bereiken heeft Jeroen besloten om een eigen school in Almere te starten onder de naam Tactical-Defense. Dit in samenwerking met Rotem Nir.

  • Krav Maga Expert level 2 instructor
  • Krav Maga Kids instuctor
  • Women Krav Maga instructor
  • Security instructor
  • Krav Maga Law Enforcement instructor
  • Krav Maga Tactical instructor